Władze

SKS-pasek

Zarząd :

Janina Gębarska  – prezes          (tel.: 690-434-333)

Agnieszka Łochowska – wiceprezes    (tel.:888-227-369)

Mariola Łopatka  – skarbnik       (tel.: 723-691-307)

Bożena Derleta – sekretarz      (tel.: 503-143-710)

Ewa Dobrowolska -Nogal  – członek          (tel.:502-029-884)

Komisja Rewizyjna :

Anna Marzysz  – Przewodniczący

Krystyna Janiszewska – Członek

Hanna Droń               – Członek

Wszyscy pracujemy przy planowaniu i organizacji działań dla członków SKS, oraz prowadzimy wycieczki i imprezy, ale każdy z członków Zarządu odpowiada za poszczególne dziedziny działalności i tak:

Ewa   i   Bożenka

odpowiadają za sprawy biurowo – gospodarcze i kulturalne SKS, czyli bieżące działania oraz prowadzenie biura. To one zajmują się rozrywką (zabawy integracyjne, rajdy, imprezy okolicznościowe), kulturą (kina, teatry koncerty), propagowaniem zajęć w innych ośrodkach  i Domach Kultury.  Zajmują się zajęciami stałymi jak np. kręgle, gimnastyka, rowerki, spacery z kijkami, rajdy itp. Szukają ciekawych wydarzeń w Warszawie, które pojawiają się w zakładce PROPOZYCJE . Dbają o bieżące zakupy materiałów biurowych, aktualność informacji na tablicach i rozprowadzanie wśród członków koszulek SKS.

Mariola

odpowiada za wydawanie i pozyskiwanie finansów. To ona rozlicza Was z wpłat składek, a Zarząd pilnuje, aby właściwie dysponował Waszymi wpłatami. Współpracuje z księgową.

Agnieszka

to vice prezes odpowiedzialny za sport i turystykę SKS. To ona opracowuje prawie wszystkie wycieczki wyjazdowe , wyszukuje ciekawe miejsca i wydarzenia w Warszawie, które warto odwiedzić oraz informuje o spacerach organizowanych przez członków SKS i przewodników warszawskich. Przesyła informacje dla członków Stowarzyszenia.

Asia 

jako prezes czuwa i organizuje działalność SKS. Prowadzi stronę internetową sksruchizdrowie.pl , razem z Agnieszką przesyła informacje e-mail. Dba o aktualne listy członków i legitymacje dla nowych członków. Planuje ogólne działania i perspektywy rozwoju SKS. Czuwa na prawidłową gospodarką finansami oraz bieżącym stanem osobowym Stowarzyszenia. Wdraża aktualnie obowiązujące w ngo przepisy prawne. Nawiązuje współpracę z bratnimi organizacjami oraz urzędami na terenie Ursynowa i nie tylko. Promuje działalność Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie”.

Informacje o członkach Rady Seniorów: Rada Seniorów – Ursynów (um.warszawa.pl)