Władze

SKS-pasek

Zarząd :

Janina Gębarska  – prezes          (tel.: 690-434-333)

Agnieszka Łochowska – wiceprezes    (tel.:888-227-369)

Jolanta Bartnik-Baron  – skarbnik       (tel.: 506-152-288)

Bożena Derleta – sekretarz      (tel.: 503-143-710)

Andrzej Kryszkiewicz   – członek          (tel.:513-171-154)

Komisja Rewizyjna :

Anna Marzysz  – Przewodniczący

Krystyna Janiszewska – Członek

Hanna Droń               – Członek

Wszyscy pracujemy przy planowaniu i organizacji działań dla członków SKS, oraz prowadzimy wycieczki i imprezy, ale każdy z członków Zarządu odpowiada za poszczególne dziedziny działalności i tak:

Andrzej 

jego pasją jest  organizacja zabaw wewnętrznych SKS, poza tym jest zaopatrzeniowcem w materiały biurowe, niezbędne druki i inne akcesoria potrzebne do funkcjonowania biura SKS

Bożenka

odpowiada za PROPOZYCJE na naszej stronie, propagowanie ciekawych wydarzeń, w SKS, zajmuje się zajęciami stałymi jak np. kręgle, gimnastyka, rowerki, rajdy itp. Nadal nadzoruje produkcję i sprzedaż koszulek SKS

Jola

odpowiada za wydawanie i pozyskiwanie finansów. To ona rozlicza Was z wpłat składek, a Zarząd pilnuje, aby właściwie dysponował Waszymi wpłatami.

Agnieszka

to vice prezes odpowiedzialny za zgodną z obowiązującymi zasadami prawa działalność Stowarzyszenia , oraz organizację wszystkich planowanych wycieczek SKS

Asia 

jako prezes czuwa i organizuje działalność SKS, prowadzi stronę internetową i FB, przesyła informacje dla członków Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów oraz dba o aktualne listy członków.

Informacje o członkach Rady Seniorów: RADA SENIOROW na URSYNOWIE