2015- wspomnienia z….

2015-05 -Świnoujście, Szczecin

2015-06 – spływ kajakowy Wkrą

2015-09 – Jura Krakowsko-Częstochowska

19 września pożegnaliśmy  lato w Zimnych Dołach, aby łapać słońce na Szlaku OrlątJpeg